Obsah

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

ZPRÁVY PND TV 2019

Redakce:

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Městské klima aneb malá sauna v praxi

Studium klimatu města je v současné době velmi aktuální téma. Ve městech se soustřeďuje stále více obyvatel vyspělých i v rozvojových zemích. Polovina obyvatel naší planety žila v roce 2007 ve městech, přičemž více než 70 % této populace připadlo na rozvojové země. Do budoucna by mělo dojít ještě k většímu nárůstu podílu obyvatel. Proto životní prostředí města bude zásadní.

Fakt, že existuje rozdílné klima ve městě a v jeho okolí je známý již přes 200 let. Tyto odlišnosti se s rozvojem urbanizace ještě zvyšují. Díky tomu, že město se mění v betonovou džungli, tak nám výrazně roste rozdíl v teplotách vzduchu a to nejen během dne, ale i v noci. Důležitým faktorem je hlavně tzv. pocitová teplota, která působí na člověka. Ta je za horkých dní vyšší než vlastní naměřená hodnota. Dále je zde problém se zachycením vody, která většinou odteče pryč. Nejsilnější tepelný ostrov je pozorován v Praze a také zde se snaží s tímto fenoménem nejvíce bojovat a to i na základě různých výzkumných projektů. Vznikají zde modelové projekty, jako je například úpravy ulice Legerova. Ty mohou sloužit jako vzor i pro jiné města jako je například Brno.

Celkově ve světovém kontextu vznikají projekty, které dostávají do měst více zeleně. Hlavně výsadba stromů pomáhá jak ochlazování města, tak i lépe zadržuje vodu. Dále se vytváří propustné plochy místo betonových jednolitých vodorovných staveb (například parkoviště). Jedním z novinek jsou stavby retenčních nádrží pod povrchem, které mají dvě funkce. Za přívalových dešťů dokáží pobrat vodu, která by jinak odtekla, nebo způsobila dokonce vyplavení sklepů. No a v případě sucha se využívá pro zavlažování.

Do budoucna se počítá, že tepelný ostrov města bude zesilovat, hlavně zde přibude horkých dní a nocí. Ke konci století může být až trojnásobný počet horkých dní než je v současnosti. Je proto nutné navrhnout takové opatření, aby i střed měst zůstal obyvatelný.

Záznamy všech přednášek z konference Ostrovy života naleznete na našem youtube kanálu.